top of page
  • Yazarın fotoğrafıemirhanaydin

Jenkins Nedir ? Ubuntu Jenkins Kurulumu Nasıl Yapılır?

Güncelleme tarihi: 27 Eki 2022

Jenkins Nedir?Jenkins, açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Yazılım geliştirmenin oluşturma, test etme ve dağıtma ile ilgili bölümlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimatı kolaylaştırır.Ubuntu Jenkins Kurulumu


İlk olarak javayı kuralım.


$ sudo apt update
$ sudo apt install openjdk-11-jre

Repository anahtarını sisteme ekliyoruz.


wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io.key |sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/jenkins.gpg

"OK" çıktısı döndükten sonra aşağıda ki kodu çalıştırıyoruz.

sudo sh -c 'echo deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jenkins.gpg] http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'

Gerekli updateler ve yüklemeler için aşağıda ki kodu çalıştıralım.


sudo apt update
sudo apt install jenkins
sudo systemctl start jenkins.service

Evet Jenkinsi kurmuş bulunmaktayız.


Arayüzüne gidelim.

http://{sunucu_ip_adresi}:8080/ 

Şifreyi öğrenmek için terminal de aşağıda ki kodu çalıştıralım.


sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Şifre işleminden sonra gerekli pluginleri yüklemesi için "Install suggested plugins" seçeneğine tıklayalım.

Gerekli pluginler yüklendikten sonra bilgileri doldurup Save diyelim.

Url adresimiz otomatik olarak gelecektir save diyelim.

Evet artık jenkins arayüzümüze ulaştık.


31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page