top of page
 • Yazarın fotoğrafıemirhanaydin

Helm, Nginx Ingress, MetalLB ve NFS Server KurulumuHelm, Kubernetes için geliştirilmiş bir paket yöneticisidir.


Helm kurulum

curl -fsSL -o get_helm.sh https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3
chmod 700 get_helm.sh
./get_helm.sh

MetalLb Kurulumu


$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.9.5/manifests/namespace.yaml
$ kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.9.5/manifests/metallb.yaml
$ kubectl create secret generic -n metallb-system memberlist --from-literal=secretkey="$(openssl rand -base64 128)"

$ sudo nano metallb-config.yaml

Gereken değişiklikleri yapıp içine yazılacak.

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 namespace: metallb-system
 name: config
data:
 config: |
  address-pools:
  - name: default
   protocol: layer2
   addresses:
   - xxx.xxx.xx.xx-xxx.xxx.xx.xx bilgisayarın ip bloğundan değer aralığı

Nginx Ingress Kurulumu


helm upgrade --install ingress-nginx ingress-nginx \
 --repo https://kubernetes.github.io/ingress-nginx \
 --namespace ingress-nginx --create-namespace

Nfs Server Ubuntu(kubernetes) Kurulumu

$ sudo apt update
$ sudo apt install nfs-kernel-server
$ sudo mkdir srv/nfs/kubedata
$ sudo chown nobody:nogroup srv/nfs/kubedata
$ sudo chmod -R 777 srv/nfs/kubedata

$ sudo vi /etc/exports
Setlenecek
srv/nfs/kubedata      *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash,no_all_squash,insecure)

$ sudo exportfs -a

Sunucuda NFS hizmetini kurmayı ve yapılandırmayı bitirdik, şimdi istemci sistemine NFS'yi yükleyelim.


$ sudo apt update
$ sudo apt install nfs-common

Nfs serverda kubernetesde ayağa kaldırmak için


$ helm repo add nfs-subdir-external-provisioner https://kubernetes-sigs.github.io/nfs-subdir-external-provisioner/
helm install nfs-subdir-external-provisioner nfs-subdir-external-provisioner/nfs-subdir-external-provisioner \
--set nfs.server=xxx.xxx.x.xxxs \
--set nfs.path=/srv/nfs/kubedata


148 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page