top of page
  • Yazarın fotoğrafıemirhanaydin

Sonarqube Mssql db kullanarak kurulumu ve birden fazla branch analizi

Güncelleme tarihi: 18 Ağu 2023


Merhabalar ubuntuya sonarqube kurulumu yapacağız ve sonarqube community branch pluginini de kurarak birden fazla branch analizi yapabileceğiz.Bilgi:

SQL kurulumunda Sonarqube istediği is_read_committed_snapshot_on değerinin true olması.

Sonarqube Kurulumu İlk olarak Java 17 kuruyoruz makinemize.


$ sudo apt-get install openjdk-17-jdk -y

SonarQube dosyalarını açmak için gerekli olan zip yardımcı programını yükleyin.


$ sudo apt-get install zip -y

SonarQube dağıtım dosyalarını indirin.


$ sudo wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-9.9.0.65466.zip

$ sudo unzip sonarqube-9.9.0.65466.zip

$ sudo mv sonarqube-9.9.0.65466 /opt/sonarqubeSonarQube Grubu ve Kullanıcısı ekleyin.


$ sudo groupadd sonar
$ sudo useradd -d /opt/sonarqube -g sonar sonar
$ sudo chown sonar:sonar /opt/sonarqube -R

SonarQube Konfigürasyon$ sudo nano /opt/sonarqube/conf/sonar.properties

Dosya açıldıktan sonra başında ki "#" kaldıralım ve gerekli bilgileri girelim.


!! Burası kritik arkadaşlar doğru yere setlemek önemli yoksa servis patlıyor.sonar.jdbc.username=dbuser
sonar.jdbc.password=dbpassw


sonar.jdbc.url=jdbc:sqlserver://IPBİLGİSİ:port;databaseName=DBİSMİ;encrypt=false

Yukarıda bilgileri ilgili alanlara yazalım. Sonar script file editleyelim.


$ sudo nano /opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh

Dosya açıldıktan sonra " #RUN_AS_USER= "


RUN_AS_USER=sonar

ayarlayıp kaydedip çıkıyoruz.
SonarQube'u sistem açılışında başlatmak için bir systemd hizmet dosyası oluşturun.


$ sudo nano /etc/systemd/system/sonar.service


Açılan dosyada aşağıdaki bilgileri yapıştıralım.


[Unit]
Description=SonarQube service
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking

ExecStart=/opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh start
ExecStop=/opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh stop

User=sonar
Group=sonar
Restart=always

LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=4096[Install]
WantedBy=multi-user.target


SonarQube servisini ektif edelim.


$ sudo systemctl enable sonar
$ sudo systemctl start sonar


Kernel sistem limitlerini değiştirelim


$ sudo nano /etc/sysctl.conf

Dosya açıldıktan sonra içersini yapıştıralım ve çıkalım.


vm.max_map_count=262144
fs.file-max=65536
ulimit -n 65536
ulimit -u 4096

Makinemizi yeniden başlatalım.


$ sudo reboot


Sonarqube community branch pluginin kurulmasıJarı ilgili yere indiriyoruz

cd /opt/sonarqube/extensions/plugins

wget https://github.com/mc1arke/sonarqube-community-branch-plugin/releases/download/1.14.0/sonarqube-community-branch-plugin-1.14.0.jar

Properties dosyamızın içerisine giriyoruz

sudo nano /opt/sonarqube/conf/sonar.properties

En alta inip aşağıdaki pluginin çalışması için aşağıdaki bilgileri set ediyoruzsonar.web.javaAdditionalOpts=-javaagent:./extensions/plugins/sonarqube-community-branch-plugin-1.14.0.jar=web
sonar.ce.javaAdditionalOpts=-javaagent:./extensions/plugins/sonarqube-community-branch-plugin-1.14.0.jar=ce

Evet tüm kurulum süreçlerimz bitmiştir service restart edip sonarqube arayüzüne gidip kontrol sağlayabiliriz.sudo systemctl restart sonar.service

http://localhost:9000 den erişebiliriz.
63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page