top of page
 • Yazarın fotoğrafıemirhanaydin

Kubernetes Sertifika YenilemeKontrol etmemiz gereken ilk şey, sertifikanın sona erme zamanıdır. Sertifikanın sona erme zamanını kontrol edelim.


$ sudo kubeadm certs check-expiration

Çıktı aşağıdakine benzer olacaktır. Bu durumda sertifikaların süresi 320 gün içinde dolacak.

CERTIFICATE        EXPIRES         RESIDUAL TIME  CERTIFICATE AUTHORITY  EXTERNALLY MANAGED
admin.conf         Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d                  no
apiserver         Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d      ca           no
apiserver-etcd-client   Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d      etcd-ca         no
apiserver-kubelet-client  Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d      ca           no
controller-manager.conf  Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d                  no
etcd-healthcheck-client  Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d      etcd-ca         no
etcd-peer         Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d      etcd-ca         no
etcd-server        Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d      etcd-ca         no
front-proxy-client     Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d      front-proxy-ca     no
scheduler.conf       Oct 19, 2023 07:20 UTC  320d                  no

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce mevcut konfigürasyonları ve sertifikaları yedeklemek çok önemlidir.


$ sudo mkdir -p $HOME/yedek/kconf
$ sudo mkdir -p ~/yedek/kconfcert
$ sudo mkdir -p ~/yedek/kcerts

$ sudo cp -r /etc/kubernetes/*.conf $HOME/yedek/kconf/
$ sudo cp -r /etc/kubernetes/pki/ $HOME/yedek/kconfcert/
$ sudo cp -r /var/lib/kubelet/pki/* $HOME/yedek/kcerts

Evet yedekleme işlemlerimizi gerçekleştirdik yenileme işlemine geçebiliriz.


Tüm Kubernetes sertifikalarını yenilemek için aşağıdaki komutu çalıştırın

sudo kubeadm certs renew all

Komutun çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır:

[renew] Reading configuration from the cluster...
[renew] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -o yaml'

certificate embedded in the kubeconfig file for the admin to use and for kubeadm itself renewed
certificate for serving the Kubernetes API renewed
certificate the apiserver uses to access etcd renewed
certificate for the API server to connect to kubelet renewed
certificate embedded in the kubeconfig file for the controller manager to use renewed
certificate for liveness probes to healthcheck etcd renewed
certificate for etcd nodes to communicate with each other renewed
certificate for serving etcd renewed
certificate for the front proxy client renewed
certificate embedded in the kubeconfig file for the scheduler manager to use renewed

Done renewing certificates. You must restart the kube-apiserver, kube-controller-manager, kube-scheduler and etcd, so that they can use the new certificates.

Sertifikaların yenilendiğini ve ne zaman sona ereceğini kontrol edelim sona erme tarihi 364 gün olarak yazması gerekiyor.


sudo kubeadm certs check-expiration

Çıktımız:

CERTIFICATE        EXPIRES         RESIDUAL TIME  CERTIFICATE AUTHORITY  EXTERNALLY MANAGED
admin.conf         Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d                  no
apiserver         Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d      ca           no
apiserver-etcd-client   Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d      etcd-ca         no
apiserver-kubelet-client  Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d      ca           no
controller-manager.conf  Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d                  no
etcd-healthcheck-client  Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d      etcd-ca         no
etcd-peer         Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d      etcd-ca         no
etcd-server        Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d      etcd-ca         no
front-proxy-client     Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d      front-proxy-ca     no
scheduler.conf       Oct 19, 2023 07:32 UTC  364d                  no

EVET SERTİFİKALARIMIZ YENİLENDİ...


Control plane durumlarını ve podlarımızı kontrol edelim.


kubectl get nodes
kubectl get pods --all-namespaces

Çıktımız:

oem@master:~$ kubectl get nodes
NAME   STATUS  ROLES         AGE  VERSION
master  Ready  control-plane,master  14m  v1.22.0
worker  Ready  <none>         13m  v1.22.0
oem@master:~$ kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE   NAME                   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
kube-system  calico-kube-controllers-78cbb44df-trwbb  1/1   Running  0     13m
kube-system  calico-node-tlsml             1/1   Running  0     13m
kube-system  calico-node-zgbvg             1/1   Running  0     13m
kube-system  coredns-78fcd69978-2qf9m         1/1   Running  0     14m
kube-system  coredns-78fcd69978-tlz96         1/1   Running  0     14m
kube-system  etcd-master                1/1   Running  0     14m
kube-system  kube-apiserver-master           1/1   Running  0     14m
kube-system  kube-controller-manager-master      1/1   Running  0     14m
kube-system  kube-proxy-djj9s             1/1   Running  0     14m
kube-system  kube-proxy-znpq2             1/1   Running  0     13m
kube-system  kube-scheduler-master           1/1   Running  0     14m

Evet Kubernetes sertifikalarımızı yeniledik ve sistemimiz ayakta :)

110 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page